• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Lotus Capital – Tài liệu sau họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022

  admin

  Tháng Chín 5

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Tài liệu sau họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022.

  Chi tiết xin xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

  Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022

  Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding