• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Lotus Capital – Tài liệu sau họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021

  admin

  Tháng Tư 23

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Tài liệu sau họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021. Chi tiết xin xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

  NQ hop ĐHĐCĐ BT lần 1 năm 2021

  BBH ĐHĐCĐ BT lần 1 năm 2021

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding