• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Lotus Capital: Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Quản lý Quỹ

  admin

  Tháng Bảy 9

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen công bố thông tin về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty như giấy phép điều chỉnh do Ủy ban chứng khoán cấp như sau:

  GPDC so 37-GPDC-UBCK ngay 6.7.2020 thay đoi dia chi tru so 2020

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding