• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Báo cáo tài chính

  Lotus Capital – Giải trình LNST trong quý 2 năm 2019

  admin

  Tháng Bảy 18

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư giải trình LNST trong quý 2 năm 2019 . Chi tiết xin xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

  Giải trình LNST quý 2 năm 2019

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding