• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Báo cáo tài chính

  Lotus Capital – Giải trình LNST trong kỳ BCTC năm 2018

  admin

  Tháng Ba 6

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Giải trình LNST trong kỳ BCTC năm 2018. Chi tiết xin xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

  Giải trình LNST trong kỳ BCTC năm 2018

   

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding