• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Lotus Capital: Châp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu

  admin

  Tháng Ba 16

  CTCP Quản lý quỹ Bông sen xin công bố Quyết định số 194/QĐ-UBCK ngày 16 tháng 03 năm 2020 về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần chiếm từ 10% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen như sau:

  Qđ chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần chiếm từ 10% vốn điều lệ _20200316105130

   

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding