• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Lotus Capital: CBTT Nghị quyết và Biên bản họp HĐQT 31/12/2020 thay đổi kế toán trưởng

  admin

  Tháng Mười Hai 31

  Lotus Capital Công bố thông tin Nghị Quyết và Biên bản họp HĐQT ngày 31/12/2020 về việc thay đổi Kế toán trưởng. Chi tiết theo đường link dưới đây:

  NQ HDQT 31.12.2020

  BB HDQT 31.12.2020

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding