• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Lotus Capital : CBTT bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty

  admin

  Tháng Một 20

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin công bố thông tin Biên bản ,Nghị quyết HĐQT về việc Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Lê Thanh Trí chi tiết như file đính kèm.

  BB, NQ HĐQT vv bổ nhiệm a Trí

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding