• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Lotus Capital – BCTC quý IV năm 2022 và Thư giải trình lợi nhuận quý IV năm 2022.

  admin

  Tháng Một 1

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư BCTC quý IV năm 2022 và Thư giải trình lợi nhuận quý IV năm 2022.Chi tiết xin xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

  BCTC quý IV năm 2022

  Thư giải trình lợi nhuận quý IV năm 2022

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding