• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Lotus Capital – BCTC quý 1 năm 2022 và Thư giải trình lợi nhuận quý 1 năm 2022

  admin

  Tháng Tư 20

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư BCTC quý 1 năm 2022 và Thư giải trình lợi nhuận quý 1 năm 2022. Chi tiết xin xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

  BCTC quý 1.2022

  thư giải trình LN quý 1.2022

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding