• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Lotus Capital – BCTC bán niên năm 2021 và BC tỷ lệ ATTC tại ngày 30.06.2021 đã kiểm toán

  admin

  Tháng Tám 3

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01/2021 – 30/06/2021 và Báo cáo tỷ lệ ATTC tại ngày 30.06.2021. Chi tiết xin xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

  bctc bán niên 2021 kiểm toán

  bc tỷ lệ attc bán niên 2021

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding