• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Lotus Capital – BC tài chính Quý 3 năm 2019

  admin

  Tháng Mười 18

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019. Chi tiết xin xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

  Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding