• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Báo cáo tài chính

  Lotus Capital – BC tài chính Quý 2 năm 2015

  admin

  Tháng Bảy 7

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015. Chi tiết xin xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

  Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding