• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Báo cáo tài chính

  Lotus Capital – BC tài chính Quý 1 năm 2020

  admin

  Tháng Tư 20

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý 1 năm 200. Chi tiết xin xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

  BCTC Quy 1.2020_20200420172840

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding