• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Báo cáo tài chính

  Lotus Capital – BC tài chính năm 2019 và BC tỷ lệ ATTC tại ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán

  admin

  Tháng Ba 12

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo tài chính năm 2019 và Báo cáo tỷ lệ ATTC tại ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán. Chi tiết xin xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

  BCTC 2019 kiem toan_20200312120724

  BC TLATTC 2019 kiem toan_20200312121610

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding