• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Báo cáo tài chính

  Lotus Capital – BC tài chính năm 2017 và BC tỷ lệ ATTC tại ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán

  admin

  Tháng Ba 22

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo tài chính năm 2017 và Báo cáo tỷ lệ ATTC tại ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán. Chi tiết xin xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

  1.Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

  2.Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2017

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding