• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Báo cáo tài chính

  Lotus Capital – BC tài chính năm 2014 và BC tỷ lệ ATTC tại ngày 31/12/2014 đã được kiểm toán

  admin

  Tháng Ba 27

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2014 và Báo cáo tỷ lệ ATTC tại ngày 31/12/2014 đã được kiểm toán. Chi tiết xin xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

  1.Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014

  2.Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2014

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding