• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Báo cáo tài chính

  Lotus Capital – BC tài chính của công ty năm 2019

  admin

  Tháng Ba 12

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo tài chính của công ty năm 2019. Chi tiết xin xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

  BCTC 2019 cty_20200312151140

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding