• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Báo cáo tài chính

  Lotus Capital – BC bán niên năm 2020 và BC tỷ lệ ATTC tại ngày 30.06.2020 đã được kiểm toán

  admin

  Tháng Tám 12

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo bán niên năm 2020 và Báo cáo tỷ lệ ATTC tại ngày 30.06.2020. Chi tiết xin xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

  BCTC bán niên 2020 đã được soát xét

  BCTLATTC tại ngày 30.6.2020 da duoc soat xet

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding