• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Lotus Capital – Báo cáo thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

  admin

  Tháng Tư 18

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Chi tiết xin xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

  BC thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2022

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding