• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Lotus Capital – Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021

  admin

  Tháng Mười 20

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 và Thư giải trình về LNST trong kì BCTC quý 3 năm 2021.

  Chi tiết xin xem theo tài liệu đính kèm dưới đây :

  BCTC quý 3.2021

  thư giải trình lợi nhuận quý 3.2021

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding