• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Công bố thông tin về việc thay đổi trụ sở công ty

  admin

  Tháng Một 18

  Căn cứ vào Giấy phép số 26/GPĐC-UBCK (Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ) được ban hành ngày  05 tháng 01 năm 2012 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;

  Công ty cổ phần quản lý quỹ Bông Sen (LotusIMC) xin được thông báo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

  Địa chỉ trụ sở chính mới:      Phòng 902, 17T6, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

  Số điện thoại:                         04 6281 8404

  Fax:                                           04 6281 8405

  (Địa chỉ cũ: Phòng B18, Tầng 4, Khách sạn Hà Nội Horison, 40 Cát Linh, Hà Nội)

   

  Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2012

  CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

  ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

  Giám đốc

  NGUYỄN ĐỨC TÀI

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding