• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty LotusIMC

  admin

  Tháng Sáu 21

  CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN (LotusIMC)

  V/v: Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen  (LotusIMC)

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ———-™¯˜———–

  Hà Nội, ngày 20 tháng 6  năm 2013

  CÔNG BỐ THÔNG TIN

  Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen

  Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 902, 17T6, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

  Điện thoại: 04 62818404                            Fax: 04 62818405

  Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đức Tài- Giám đốc

  Nội dung thông tin công bố:

  Bổ nhiệm ông Phạm Trọng Bình- Tiến sĩ luật, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2013

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban được biết và công bố thông tin theo quy định hiện hành.

  Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

  CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

         Đại diện công bố thông tin

  Giám đốc


  NGUYỄN ĐỨC TÀI

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding