• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Công bố thông tin miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen

  admin

  Tháng Tư 12

  1. Quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng

  QD_mi_n nhi_m KTT 12.4.180001

  1. Biên bản họp HĐQT bổ nhiệm kế toán trưởng

  BBH_B_ Nhi_m KTT 12.4.20180001

  3.Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm kế toán trưởng

  NQ_ B_ nhi_m ch_c danh KTT12.4.20180001

  4. Quyết định bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng.

  Qd_B_ nhi_m KTT 12.4.180001

   

   

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding