• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Báo cáo phân tích

  admin

  Tháng Tám 30

  Hưởng lợi từ việc giá cước vận tải container tăng phi mã trong thời gian qua cùng với số lượng đội tàu lớn nhất Việt Nam HAH đã có những bước đột phá trong tăng trưởng. Dưới đây là bản phân tích và khuyến nghị của lotus capital về việc đầu tư Cổ phiếu HAH.

  Lotus Capital_Phân tích HAH 082021

  Các bài khác

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding