• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Lotus – Mekong River Equity Fund (LMEF)

  Tóm tắt về LMEF

  Tên viết tắt LMEF
  Cấu trúc quỹ Quỹ mở, thành lập dưới hình thức công ty, đăng ký tại Cayman
  Quy mô khởi đầu 215.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 JPY (2.150.000.000 JPY)
  Ngày khởi đầu Ngày 5 tháng 11 năm 2009
  Thời hạn 50 năm
  Nhà đầu tư Vietnam, Cambodia and Lao Growth Fund (Quỹ đầu tư tín thác của Nhật đầu tư tối thiểu 90% NAV của Quỹ vào LMEF)
  Công ty kiểm toán Ernst & Young
  Ngân hàng lưu ký Deutsche Bank AG, Ho Chi Minh Branch
  Ngân hàng giám sát Deutsche Bank (Cayman) Limited
  Công ty tư vấn luật Ogier
  Công bố NAV Hàng ngày vào các ngày làm việc
  Tần suất gửi, rút Hàng ngày vào các ngày làm việc

  LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

 • Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding