• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Đội ngũ lãnh đạo

  Ông Cao Hoài Thanh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Lotus Capital

  Ông Cao Hoài Thanh là một chuyên gia tài chính đã có gần 15 năm kinh nghiệm làm việc trong thị trường tài chính.

  Ông từng làm giữ các chức vụ quan trọng như Tổng Giám đốc One Capital, The Capital Group (Liên hiệp Anh), Giám đốc Phát triển Kinh doanh CTCP Chứng khoán FPT (FPTS).

  Ông là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA), Đại học Impac, Hoa Kỳ.

   

    Ông Nguyễn Đức Tài – Phó Tổng Giám đốc Lotus Capital

  Ông Nguyễn Đức Tài là thành viên sáng lập Lotus Capital, Ông đã có 13 năm gắn bó với Lotus Capital.

  Ông từng là chuyên viên phân tích tại Công ty liên doanh Quản lý Đầu tư BIDV – Vietnam Partners (BVIM),

  Ông là Thạc sĩ  Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Đại học European, Singapore.

   

   

     

   

  Ông Lê Thanh Trí – Giám đốc Phát triển Kinh doanh Lotus Capital

  Ông Lê Thanh Trí có 13 năm hoạt động trong thị trường tài chính. Trước đây ông từng giữ chức Tổng Giám đốc CTCP chứng khoán Bảo Minh, Giám đốc Đầu tư CTCP Chứng khoán KIS VN.

  Ông là Thạc sĩ Kinh tế lượng Tài chính, tại Đại học Aix-Marseille 2 ,Cộng Hòa Pháp.

   

   

   

  Ông Cao Minh Thắng – Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối Đầu tư Lotus Capital

  Ông Cao Minh Thắng có hơn 13 năm hoạt động trong thị trường tài chính, Ông từng giữ chức vụ Giám đốc Đầu tư của One Capital, Giám đốc Bán lẻ của CTCP Chứng khoán KB Việt Nam, Giám đốc Khối CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS).

  Ông là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA), Đại học Bách khoa Hà Nội.

   

   

   

   

   

   

     Ông Phạm Trọng Bình – Phó Tổng Giám đốc Lotus Capital

  Ông có hơn 20 năm hoạt động trong thị trường tài chính.

  Ông từng là Tổng Giám đốc CTCP Quản lý Quỹ Tín phát, Tổng Giám đốc CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Hapaco, Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ thanh tra, Vụ phát hành, Vụ pháp chế thuộc UBCKNN kiêm giảng viên, Trợ lý Phó Thống đốc NHNN Việt Nam.

  Ông là Tiến sĩ luật kinh tế tại Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô cũ.

   

   

  Ông Đoàn Ngọc Hoàn – Thành viên Hội đồng Quản trị Lotus Capital

  Ông có hơn 13 năm hoạt động trong thị trường tài chính, Ông từng có nhiều năm làm Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS).

  Ông là Thạc sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân

  LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

 • Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding