• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Introduct

  GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

  Được thành lập vào tháng 12 năm 2006 với sự phê duyệt của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, LotusIMC hướng tới trở thành một trong những công ty Quản lý Quỹ hàng đầu của Việt Nam về hiệu quả đầu tư dài hạn và chất lượng dịch vụ.

  LotusIMC kết hợp thông lệ quốc tế với hiểu biết và kinh nghiệm địa phương trong hoạt động quản lý đầu tư. LotusIMC hy vọng không những phục vụ tốt các nhà đầu tư mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán và nền kinh tế Việt Nam.

  CONTACT US

 • Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding